LIÊN HỆ

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DỰ ÁN ATHENA COMPLEX

“NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ TỔNG CỤC CẢNH SÁT – BỘ CÔNG AN”

Địa chỉ: 161 Ngọc Hồi, KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: www.athenacomplex.net

Email: athenacomplexbca@gmail.com

Hotline: 0986 581 538 – 0915 137 862