Căn-A-88m21-1024x909

Thiết kế căn hộ A – 89 m2 (Diện tích thông thủy)