Căn-D74m21-1024x903

Thiết kế căn hộ D – 75 m2 (Diện tích thông thủy)