Căn-E-105m2-863x1024

Thiết kế căn hộ E – 106 m2 (Diện tích thông thủy)